Topogrāfiskā uzmērīšanaKadastrālā uzmērīšanaZemes ierīcības darbi

Topogrāfiskā uzmērīšana

• Topogrāfiskā uzmērīšana mērogos 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000. • Apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana.

Kadastrālā uzmērīšana

• Zemes robežu noteikšana apvidū. • Zemes gabalu robežu uzmērīšana. • Zemes vienības robežu plāna izgatavošana zemes un būvju reģistrācijai

Zemes ierīcības darbi

Zemes ierīcības darbi tiek veikti zemes vienību sadalīšanai vai apvienošanai, robežu pārkārtošanai, starpgabalu likvidēšanai, konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai.