Apriņķa mērnieks

Detālplānojuma izstrāde

Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

Topogrāfiskais plāns

Lai noskaidrotu zemes ierīcības darbu izmaksas, sazinieties ar mūsu speciālistiem vai aizpildiet pieteikumu mājaslapā.

Noskaidro interesējošo darbu izmaksas

Kādas ir topogrāfijas cenas? Cik maksā kadastrālā uzmērīšana? Aizpildiet pieteikumu formu un sniegsim netikai cenu piedāvājumu pakalpojumiem, bet arī palīdzēsim rast atbildes uz intersējošiem jautājumiem.