Kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālā uzmērīšana tiek veikta īpašuma tiesisko robežu noteikšanai. Zemes kadastrālā uzmērīšana tiek veikta apsekojot zemes vienības robežas un nostiprinot tās ar robežzīmju palīdzību. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, tiek iegūti zemes vienības raksturojoši dati un sagtavots zemes robežu plāns, īpašuma tiesību pierādīšanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Zemes kadatsrālās uzmērīšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”.

Areo foto

Pie zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem pieder arī citi darbi, kas saistīti ar zemes īpašuma formēšanu un apsaimniekošanu, piemēram, zemes atmežošana, zemes vienības daļas plāna izgatavošana.

  • Pirmreizējai īpašuma tiesību nostiprināšanai uz nekustamo īpašumu (zemi);
  • Izzudušo robežu atjaunošanai un noskaidrošanai, tajā skaitā robežstrīdu risināšanai;
  • Zemes vienību apvienošanai, sadalīšanai vai robežu pārkārtošanai;
  • Zemes vienības daļas robežu noteikšanai;
  • Meža zemju atmežošanai vai lauksaimniecības zemes ierīkošanai;
  • Situācijas vai Apgrūtinājumu plānu aktualizācijai.

Lai noskaidrotu zemes kadastrālās uzmērīšanas izmaksas, sazinieties ar mūsu speciālistiem vai aizpildiet pieteikumu mājaslapā.

Noskaidro interesējošo darbu izmaksas

Kādas ir topogrāfijas cenas? Cik maksā kadastrālā uzmērīšana? Aizpildiet pieteikumu formu un sniegsim netikai cenu piedāvājumu mūsu pakalpojumiem, bet arī palīdzēsim rast atbildes uz intersējošiem jautājumiem.

01

Aizpildiet pieteikumu

02

Mēs to izskatam

03

Sagatavojam Jums cenu piedāvājumu