Topogrāfiskā uzmērīšana

Topogrāfija jeb topogrāfiskā uzmērīšana ir topogrāfiskās informācijas iegūšana, sagatavošana un apstrāde (attēlošana), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Topogrāfiskā uzmērīšana un izpēte ietver apvidus situācijas un reljefa uzmērīšanu vienlaikus, attēlā parādot zemes virsmas platības pēc to lietošanas veida.

Topogrāfiskais plāns ir samazināts apvidus attēlojums (mērogs 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000). Topgrāfiskais plāns tiek saskaņots inženierkomunikāciju turētājiem un apsamniekotājiem, kā arī pilsētas vai novada būvvaldi. Vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Ēkas kadastrālā uzmērīšana

Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no topogrāfiskā plāna reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē. Atsevišķos gadījumos vietējā pašvaldība var noteikt garāku topogrāfiskā plāna derīguma termiņu, bet tas nevar būt ilgāks par diviem gadiem. Izpildmērījuma plānam nav derīguma termiņa.

Lai noskaidrotu topogrāfijas izmaksas zemes gabalam un paredzētājai mājas būvniecībai, sazinieties ar SIA “Apriņķa mērnieks” speciālistiem vai aizpildiet pieteikumu mājaslapā.

Noskaidro interesējošo darbu izmaksas

Kādas ir topogrāfijas cenas? Cik maksā kadastrālā uzmērīšana? Aizpildiet pieteikumu formu un sniegsim netikai cenu piedāvājumu SIA “Apriņķa mērnieka” pakalpojumiem, bet arī palīdzēsim rast atbildes uz intersējošiem jautājumiem.

01
Aizpildiet pieteikumu

02
Mūsu speciālisti to izvērtēs

03
Sagtavosim un nosūtīsim Jums detalizētu cenu piedavājumu