Zemes ierīcības darbi

Zemes ierīcības darbi tiek veikti zemes vienību sadalīšanai vai apvienošanai, robežu pārkārtošanai, starpgabalu likvidēšanai, konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai. Zemes ierīcības darbu procesā tiek izstrādāts, saskaņots un vietējā pašvaldībā apstiprināts zemes ierīcības projekts. Zemes ierīcības projektu izstrādā sertificēts zemes ierīkotājs saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Zemes ierīcības darbi

Mūsu sertificētie zemes ierīkotāji piedāvā skojošus zemes ierīcības pakalpojumus:

  • Sadales priekšlikumu sagatavošana
  • Ierīcības projektu izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana vietējā pašvaldībā
  • Īpašumu reālā un kamerālā sadale atbilstoši ierīcības projektam

Topogrāfisko uzmērīšanu drīkst veikt tikai ģeodēziskajos darbos sertificētas personas.

🤔 Kādi dokumenti ir nepieciešami lai uzsāktu zemes ierīcības darbus?
  1. Vietējās pašvaldības lēmums par projekta izstrādes nepieciešamību ar nosacījumiem projekta izstrādei un grafisko pielikumu;
  2. Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;
  3. Zemes robežu plāns;
  4. Projekta ierosinātāja iesniegums.

Lai noskaidrotu zemes ierīcības darbu izmaksas, sazinieties ar mūsu speciālistiem vai aizpildiet pieteikumu mājaslapā.

Noskaidro interesējošo darbu izmaksas

Kādas ir topogrāfijas cenas? Cik maksā kadastrālā uzmērīšana? Aizpildiet pieteikumu formu un sniegsim netikai cenu piedāvājumu mūsu pakalpojumiem, bet arī palīdzēsim rast atbildes uz intersējošiem jautājumiem.

01
Aizpildiet pieteikumu

02
Mūsu speciālisti to izvērtēs

03
Sagtavosim un nosūtīsim Jums detalizētu cenu piedavājumu